JACKOŽALÚZIE

KAPCSOLAT

Blažej Jacko

 

Michalovská 1417/88
073 01 Sobrance

 

IČO: 43010334 

IČ DPH: SK1075619622

TEL.: +421 56 652 38 18

MOBIL: + 421 915 77 02 77

E-MAIL: jackozaluzie@jackozaluzie.sk

QR Code

Szlovák központ

Csehországi képviselet

Blažej Jacko JACKODESIGN a.s.
Michalovská 1417/88 Martinovská 3245/36e
073 01 Sobrance 723 00 Ostrava- Martinov
Szlovákia Cseh Köztársaság
   
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 43010334 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 27838901
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: SK1075619622 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: CZ27838901
ADÓNYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1075619622 ADÓNYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 27838901
   

Tel.:

Mobil:
+ 421 56 652 38 18
+420 596 918 082
+ 421 56 652 38 19  
+ 421 56 652 22 43  
   

Fax:

Fax:
  +420 596 910 968
   
Mobil: Mobil:
+ 421 905 59 62 07 +420 734 412 733
+ 421 915 77 02 77  
   
E–mail:  E-mail:
jackozaluzie@jackozaluzie.sk info@jackodesign.cz