JACKOŽALÚZIE

Żaluzje poziome

Żaluzje poziome zaliczamy do zewnętrznych urządzeń do zasłaniania. W ciągu kilku lat doszło do zmian i modernizacji okien, zmieniały się trendy mieszkaniowe, a aktualnie również wymagania stawiane urządzeniom do zasłaniania. Dzisiejsze urządzenia do zasłaniania są nieodłącznym i niezbędnym dodatkiem do każdego okna, przy czym największy udział w rynku mają właśnie poziome żaluzje aluminiowe. Ze swoją szeroką gamą typów, kombinacji kolorystycznych i urozmaiceń zwracają się one do najszerszego spektrum klientów.