JACKOŽALÚZIE

JACKOSYSTEM®

JACKOSYSTEM®

Ochranná známka JACKOSYSTEM® je znak, ktorý identifikuje výrobky firmy Blažej Jacko – výrobca tieniacej techniky a odkazuje na všetky vnemy s touto značkou spojené. Odlišuje tieniacu techniku JACKOSYSTEM® od výrobkov našich konkurentov a garantuje zákazníkom, že ste kúpili výrobky s vysokou kvalitou.

Ochranná známka JACKOSYSTEM® je výlučným vlastníctvom pána Blažeja Jacka. To znamená, že nikto iný nemôže komerčne použiť ochrannú známku JACKOSYSTEM® bez platného oprávnenia.

Ak zistíte akékoľvek neoprávnené použitie našej ochrannej známky JACKOSYSTEM®
alebo ak máte otázky týkajúce sa jej používania napíšte nám prosím na adresu:

Firma: Blažej Jacko
Michalovská 1417/88
073 01 Sobrance

alebo elektronicky na: jackozaluzie@jackozaluzie.sk